Skip to main content

Et kropsligt stresskoncept, der sætter mennesker i centrum for succes

Vi skal rundt om det hele menneske,
når vi skal forebygge stress på arbejdspladsen.Tryghed, trivsel og tilknytning

Er de bedste vækstbetingelser for mennesker! Dermed opnås større indlevelse, udvikling og engagement hos den enkelte medarbejder og i sidste ende bedre resultater for virksomheden!

Det er vigtige målsætninger og allerede på dagsordenen sammen med inklusion og diversitet i mange danske virksomheder. Et must for at tiltrække dygtige medarbejdere og for at fremme deres livs- og arbejdsbetingelser.

Målet er altså at skabe et sundt inkluderende miljø, hvor mennesker trives optimalt, udvikler sig og kan tage ansvar for eget liv og arbejdsliv. Hvor de har god kontakt til sig selv og deres medmennesker. 

FOR AT OPFYLDE DISSE MÅL, SKAL VI I KROPPEN!
 • Her skaber vi adgang til vores indre kompas
 • Her får vi kontakt til vores intuition
 • Her mærker vi flow mellem vores tre hjerner (hjerne, hjerte og mave) – læs mere her
 • Her lærer vi det sprog, der inviterer det hele menneske i spil – sproget kalder vi Brainflow
 • Her indgår vi i fællesskaber med andre, der også har god kontakt til deres krop

INCLUSION STARTS WITH I
Det enkelte menneskes evne til at kende og rumme sig selv er forudsætning for at kunne indgå i værdiskabende fællesskaber og bidrage til en inkluderende virksomhedskultur, hvor kommunikationen er åben og nysgerrig.

Altså først lære at mærke dig selv og dernæst lære at sætte ord på det, du mærker. Sammen med andre.

BRAINFLOW ER SPROGET OG METODEN TIL DETTE.
WORKSHOP

Lad os hjælpe jer skridtet videre?

VI HAR SAMMENSAT TRE FORSKELLIGE FORLØB TIL JER AFHÆNGIG AF JERES BEHOV OG ENGAGEMENT!
ALLE TRE HAR FOKUS PÅ AT HJÆLPE JER MED AT SKABE:

Glæde og trivsel i arbejdslivet og i livet generelt 

 • Medarbejdere får større selvindsigt og dermed mulighed for at sætte flere ressourcer i spil 
 • Stå stærkere og tag vare på din energi, så du både passer på dig selv og er
  opmærksom på måden, din energi påvirker andre.
 • Træn din evne til at berolige dig selv – også i pressede situationer og omgivelser.
 • Lær kroppens sprog og dig selv bedre at kende.

Virksomheden får større adgang til nye ressourcer og bedre præstationer 

 • Kreativitet, effektivitet, innovation, inklusion og gode resultater
 • En virksomhed baseret på trivsel, tillid og tryghed.
 • Plads til at mennesker kan udvikle sig og blomstre. Fælles sprog – Brainflow
  – giver stærke relationer og skaber en fælles inkluderende kultur.

Skal vi være samarbejdspartnere i en langsigtet
bæredygtig investering i mennesker?

Læs om de tre forløb her

Lad os hjælpe jer skridtet videre?

VI HAR SAMMENSAT TRE FORSKELLIGE FORLØB TIL JER AFHÆNGIG AF JERES BEHOV OG ENGAGEMENT! ALLE TRE HAR FOKUS PÅ AT HJÆLPE JER MED AT SKABE:

Glæde og trivsel i arbejdslivet og i livet generelt 

 • Medarbejdere får større selvindsigt og dermed mulighed for at sætte flere ressourcer i spil 
 • Stå stærkere og tag vare på din energi, så du både passer på dig selv og er opmærksom på måden, din energi påvirker andre.
 • Træn din evne til at berolige dig selv – også i pressede situationer og omgivelser.
 • Lær kroppens sprog og dig selv bedre at kende.

Virksomheden får større adgang til nye ressourcer og bedre præstationer 

 • Kreativitet, effektivitet, innovation, inklusion og gode resultater
 • En virksomhed baseret på trivsel, tillid og tryghed.
 • Plads til at mennesker kan udvikle sig og blomstre.
 • Fælles sprog og bedre kommunikation – Brainflow
  – giver stærke relationer og skaber en fælles inkluderende kultur.

Skal vi være samarbejdspartnere i en langsigtet bæredygtig investering i mennesker?

Brainflow som stressregulerende redskab – kroppen viser vejen

The Other Brains er et nyt virksomhedskoncept, skabt af to iværksættere, som ønsker at gentænke måden, hvorpå vi anskuer stress på arbejdspladsen.

Vi vil gerne være med til at mindske stressbelastning og langtidssygemeldinger blandt medarbejdere ved at introducere en metode, der er baseret på vores mange års erfaringer som kropsterapeuter.

Fælles erfaringer fra utallige behandlinger af stressramte klienter på vores brikse omkring hvordan mennesker via kroppen heler, regulerer nervesystemet og får indsigter, der skaber varige og markante forandringer i deres liv.  

Disse erfaringer og denne viden om at skabe rum til det hele menneske, vil vi gerne give videre til mange flere!

Vi ønsker at lære jer en metode, der kan klæde os alle på til fremtiden, ved at passe bedre på os selv og hinanden. Lad os introducere jer for Brainflow. Kroppens sprog.

Dette virksomhedskoncept er skabt til mellemstore og store virksomheder, som ønsker nye og langsigtede løsninger.

Ønsker I at skille jer ud fra mængden? 

Når I indgår et samarbejde med os, viser I, at I tager stress på arbejdspladsen alvorligt. Både for omverdenen og for medarbejdere i virksomheden. I sætter handling bag ordene – en handling, som både er en god investering og som gør jer mere attraktiv som virksomhed.

Det er tid til at ryste posen

For at starte et sted, skal vi først rette et skarpt fokus på arbejdskulturen i de danske virksomheder. På nuværende tidspunkt ser vi en tendens til, at mange virksomheder ikke er organiseret ud fra deres medarbejderes behov. Det skal vi lave om på, og løsningen er faktisk meget enkel. For at vi sammen kan løse denne udfordring, skal virksomhederne begynde at investere i deres medarbejderes trivsel og tilgodese individualitet og fleksibilitet. 

Med det, mener vi, at virksomhederne i højere grad skal til at lytte til deres medarbejderes behov og på den måde skabe de rette rammer for, at de trives i deres arbejdsliv. De skal have de rette rammer for at kunne tage ansvar for deres arbejdsliv og sidst, men ikke mindst, få autoritet til selv at vurdere, hvordan de tilrettelægger deres arbejdsliv bedst muligt. Denne forandring vil betyde mere arbejdsglæde og medindflydelse hos medarbejdere – tilfredse medarbejdere er fundamentet i en succesrig virksomhed. 

Denne forandring kan vi hjælpe jer med at skabe!

Menneskets Brainflow

Verden over, og især i den vestlige verden, har mennesket længe primært forholdt sig til den velkendte og blomkåls formede hjerne, som gemmer sig bag kraniet. Det er nu på tide, at vi begynder at tale om kroppens to andre “hjerner”; det bankende hjerte og det mange meter lange tarmsystem i maveregionen.

Vores blogunivers

Hvis du gerne vil gå forrest og blive klogere på, hvordan fremtidens virksomhedskultur med mindre stressbaseret sygefravær og flere sunde vaner i arbejdslivet ser ud, så er du landet i det rette univers – du er velkommen til at læse med!

Du kan nemt komme i kontakt med os

Vi brænder for at hjælpe virksomheder – skal det være jer? Kontakt os allerede i dag og lad os tage en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe mere trivsel, bedre kommunikation og en inkluderende virksomhedskultur.