Skip to main content

Fremtidens virksomheder formes af mennesker, der er i god kontakt med deres krop

Hos The Other Brains har vi skabt et virksomhedskoncept, som forebygger stress på arbejdspladsen ved at investere i menneskers kontakt til sig selv og andre via kroppens sprog. Et sprog som skal have plads, opmærksomhed og respekt, hvis virksomheden skal være rammen for en kultur, hvor tryghed, trivsel og tilfredshed er midlerne til bæredygtig vækst.

I vores virksomhedskoncept inspirerer vi jer til at tænke i nye, fleksible og mere levende rammer, der kan rumme hele mennesker og vi guider den enkelte medarbejder i at skabe kontakt til kroppen for bedre at kunne lede sig selv. Virksomhedskonceptet er lavet til dig, der sidder langt nok oppe i hierarkiet til at træffe bæredygtige beslutninger for virksomhedens medarbejdere. 

Formålet med forløbet er at skabe et fælles fokus for hele arbejdspladsen og på den måde blive medskaber af en ny virksomhedskultur, hvor nysgerrighed og kropslighed er velkomment.

Vi tilpasser forløbet til den enkelte virksomhed, da jeres behov helt naturligt vil være meget forskellige. Forinden et samarbejde tager vi altid en uforpligtende samtale, hvor vi afstemmer helt præcist, hvad jeres behov er. På baggrund af dette kan vi give jer en skræddersyet pris.

Du ønsker naturligvis, at din virksomhed

 • Undgår stressrelaterede sygemeldinger

 • Fastholder medarbejdere

 • Forbliver attraktiv for nye medarbejdere

 • Forebygger og investerer i stedet for at reparere konsekvenserne

Sådan gør vi

Før vores samarbejde for alvor går i gang, starter vi altid med at afholde et opstartsmøde. På dette opstartsmøde får I en præsentation af os, og vi får et bedre indblik i, hvem I er som virksomhed. Dette opstartsmøde er også en forventningsafstemning, hvor vi får talt igennem, hvad vi kan tilbyde jer, og ligeledes hvordan I kan hjælpe os (og jer selv) med at komme bedst i mål med det samlede forløb. 

Dernæst kommer vi ud til jer og afholder en workshop. Denne workshop giver jer relevant og brugbar viden i forhold til stressreducerende metoder via kroppen og inviterer til et indblik i de positive forandringer, som jeres virksomhed vil opleve.

Men som nævnt tidligere, skal vi investere i hver enkelt medarbejder for det bedste resultat. Derfor er workshoppen også et springbræt til vores onlineforløb, Love your Brainflow, som jeres medarbejdere vil drage stor nytte af for at blive bedre til at træffe bæredygtige beslutninger for dem selv.

Dette virksomhedskoncept er inddelt i tre forskellige forløb, som I kan se herunder.

Basisforløb

 • Meet: Opstartsmøde, hvor vi sammen planlægger forløbet og forventningsafstemmer jeres/vores indsats og resultater

 • Talk about Brainflow: Workshop for medarbejdere – kroppens sprog i teori og praksis, viden og øvelser

Udvidet forløb

 • Meet: Opstartsmøde, hvor vi sammen planlægger forløbet og forventningsafstemmer jeres/vores indsats og resultater

 • Talk about Brainflow: Workshop for medarbejdere – kroppens sprog i teori og praksis, viden og øvelser

 • Love your Brainflow: Onlineforløb på 12 trin til alle eller udvalgte medarbejdere

Full commitment

 • Meet: Opstartsmøde, hvor vi sammen planlægger forløbet og forventningsafstemmer jeres/vores indsats og resultater

 • Talk about Brainflow: Workshop for medarbejdere – kroppens sprog i teori og praksis, viden og øvelser

 • Love your Brainflow: Onlineforløb til alle eller udvalgte medarbejdere på 12 trin

 • Follow up: Opfølgende workshop, hvor vi samler op efter online forløb, besvarer spørgsmål, deler erfaringer og inviterer jer til at integrere og lege videre med jeres Brainflow i fællesskab

 • 1:1 Kropsterapi sessioner for medarbejdere / ledelsen

 • Retreats for udvalgte medarbejdere

Vi sammensætter den bedste løsning for jer

I har mulighed for at vælge et af de ovenstående tre forløb, men vi sammensætter det selvfølgelig, så det tilpasses jeres virksomheds behov. Det vigtigste for os er, at I får det bedste resultat!