Skip to main content

Levende rammer skabt af mennesker

The Other Brains tilbyder:

  • Workshop tilpasset til jeres virksomhed – vi kommer ud og inspirerer, oplyser, fremlægger og vækker en nysgerrighed, som sætter processen igang for jer

  • Et online forløb til medarbejdere på 12 trin – her fortsætter I selv og arbejder videre med at blive klogere på jer selv og hinanden

  • Opfølgende workshop, hvor vi samler op efter online forløb, besvarer spørgsmål, deler erfaringer og inviterer jer til at integrere og lege videre med jeres Brainflow i fællesskab

  • Retreats for mindre grupper og 1:1 kropsterapeutiske behandlinger

En virksomhed, hvor alle leder sig selv

Med vores virksomhedskoncept vil vi gerne inspirere ledere til at skabe nye rammer for at gå på arbejde – levende rammer, der er formet af mennesker, som har kontakt til sig selv. Mennesker, der trives og tager ansvar for at være den bedste udgave af sig selv på jobbet.

Vi tilbyder både medarbejdere, ledelsen og HR-afdelingen et nyt syn på stress, hvor vi fjerner sygeliggørelsen og inviterer det menneskelige og kropslige med til bordet.

Vores virksomhedskoncept er en invitation til at mærke efter, til nye indsigter og til at tage ansvar for det, du mærker, så du lærer at administrere din energi optimalt. Og en invitation til at skabe et sundt arbejdsmiljø, som er inkluderende og blomstrende og som i sidste ende er med til at fastholde medarbejderne på den lange bane.

Dette virksomhedskoncept er funderet i mange års kropsterapeutiske erfaringer med behandlinger af mennesker med stress, angst, spændinger, smerter, manglende kontakt til kroppen osv. 

Vi har samlet vores viden og oversat det til et sprog, som handler om den konstante strøm af kommunikation og budskaber, der flyder i kroppen og som vi lære at få adgang til, for at navigere bedre i livet. “Brainflow” er redskabet til at øge trivsel, arbejdsglæde og stabil energi, samt give en større indsigt om positiv/negativ stress. Forebyggelse af stress er lettere, billigere og mere langsigtet end helbredelse.

Med dette virksomhedskoncept får I mulighed for at skabe en ny virksomhedskultur og et fællesskab, som er centreret omkring et opdateret og helhedsorienteret menneskesyn.